Thời gian: 22/03/2023 11:07

Mẫu Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh và hướng dẫn cách viết

1. Mẫu Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh mới nhất 2023

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN GIẢM TRỪ GIA CẢNH 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………

– Ông………………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như cơ quan quản lý hộ tịch,…)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………… Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Cấp ngày…./…../…... Tại ……………………….……………………….…………

Địa chỉ thường trú:………………..………………………

Hiện tại cư trú tại:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..………...

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên tổ chức/Công ty/… :………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………….………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:……… Số Fax (nếu có):…………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………….   Chức vụ:…………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………. Cấp ngày…./…../…... Tại ……………………….……………………….…………

Địa chỉ thường trú:……………...…………………………

Nơi ở hiện tại:…………………………………………......

Số điện thoại liên hệ:……………………………..……....

Căn cứ đại diện:………………………………………......

Là:……………… (tư cách làm đơn, ví dụ, người nộp thuế………………)

Mã số thuế:……………………. do Chi cục Thuế………….. cấp ngày…/…./……

Xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Vì những lý do sau:

………………………………………………………

………………………………………………………

(Công ty) Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét trường hợp trên của ……………. và tiến hành xác nhận:

………………………………………………………

………………………………………………………

(Phần này, bạn đưa ra các thông tin về các khoản giảm trừ gia cảnh mà bạn cần xác nhận)

(Công ty) Tôi xin cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệmvề tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Kính mong Quý cơ quan chấp nhận đề nghị trên và tiến hành xác nhận cho (công ty) tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của …

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn viết Đơn xin giảm trừ gia cảnh

- Ở phần kính gửi: Ghi cụ thể cơ quan có thẩm quyền xác nhận giảm trừ gia cảnh;

- Phần thông tin của cá nhân/hộ gia đình: ghi đầy đủ, chính xác các thông tin như họ tên, địa chỉ thường trú, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, số điện thoại…

- Phần nội dung đơn:

+ Trình bày sự việc: Người làm đơn trình bày về hoàn cảnh dẫn tới quyết định làm Đơn xin xác nhận.

Ví dụ: Người làm đơn có ủy quyền cho một chủ thể khác nộp thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên, số tiền mà người này thông báo lại khác với số tiền của những đợt trước nên bạn nghi ngờ về tính chính xác của những thông tin mà người này đã cung cấp.

Do vậy, cần xin xác nhận của Chi cục thuế về những khoản giảm trừ gia cảnh mà bạn được trừ trong đợt thuế này để xác định số thuế mà bạn phải nộp có giống như thông báo của người đã nộp thuế không.

+ Trình bày lý do: Trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận đã đưa ra trước đó là hợp lý, hợp pháp.

+ Yêu cầu xác nhận: Ở phần này, người làm đơn đưa ra các thông tin về các khoản giảm trừ gia cảnh mà người làm đơn cần xác nhận.

3. Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh dùng làm gì?

Trong Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh sẽ ghi nhận những thông tin của cá nhân, hộ gia đình và lời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận giảm trừ gia cảnh. Đồng thời, đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh còn là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận giảm trừ gia cảnh theo trình tự, thủ tục của pháp luật.

Theo điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

4. Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là bao nhiêu?

Theo quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14,mức giảm trừ gia cảnh hiện nay được quy định như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Luật Việt Nam

Lượt truy cập: 22
Trực tuyến: ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHAN BỘI CHÂU - QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Lưu Trung Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

 Địa chỉ: Số 117 Quang Trung, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3838669

 Email: phanboichauhongbang@haiphong.gov.vn